Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ορίσατε! Η ιστοσελίδα mia1.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης με πληρωμή της Ψηφιακής Κάρτας MIA1 και Υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η εταιρία με την επωνυμία ΚΑΜΠΑΝΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ με έδρα στην Πτολεμαΐδα, οδός Καπετάν Φούφα 32, Τ.Κ. 50200, Α.Φ.Μ. 037649146, Δ.Ο.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 011043836000.

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του ιστότοπου ΜΙΑ1, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://mia1.gr/.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη ΜΙΑ1 εάν δεν συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης και όλες τις Συμφωνίες: «Πελάτης», «Εσείς» και «Σας» αναφέρονται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. Τα «Η Εταιρεία», «Εμείς», και «Δικοί μας», αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Τα "Μέρος", "Μέρη" ή "Εμείς", αναφέρονται τόσο στον Πελάτη όσο και σε Εμάς. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητη για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για τον ρητό σκοπό της ικανοποίησης των αναγκών του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαία ή/και αυτός/αυτή, λαμβάνεται ως εναλλάξιμη και επομένως ως παραπομπή στο ίδιο.

Cookies


Χρησιμοποιούμε cookies. Με την πρόσβαση στη ΜΙΑ1, συμφωνήσατε να χρησιμοποιείτε cookies σε συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου της ΜΙΑ1.

Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέπουν να ανακτούμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για να ενεργοποιήσουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών για να διευκολύνουν τα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Ορισμένοι από τους συνεργάτες/διαφημιστικούς μας συνεργάτες ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια


Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η ΜΙΑ1 και/ή οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στη ΜΙΑ1. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά από τη ΜΙΑ1 για προσωπική σας χρήση, τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει να:


1. Αναδημοσιεύετε υλικό από τη ΜΙΑ1, 2. Πωλείτε, ενοικιάζετε ή παρέχετε υπο-άδειες χρήσης υλικού από τη ΜΙΑ1, 3. Αναπαράγετε, αντιγράφετε ή αντιγραφείτε υλικό από τη ΜΙΑ1, 4. Αναδιανέμετε περιεχόμενο από τη ΜΙΑ1.

Η παρούσα συμφωνία ξεκινάει από την ημερομηνία της παρούσας.

Μέρη αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Η ΜΙΑ1 δεν φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή ελέγχει τα σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις της ΜΙΑ1, των πρακτόρων της ή/και των θυγατρικών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις απόψεις του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ΜΙΑ1 δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημιά ή έξοδα που προκλήθηκαν ή/και υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης και/ή δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των σχολίων στο αυτόν τον ιστότοπο.

Η ΜΙΑ1 διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

1. Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις για να το κάνετε, 2. Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος οποιουδήποτε τρίτου, 3. Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλο παράνομο υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Με το παρόν χορηγείτε στη ΜΙΑ1 μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης σε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο.

Υπερσύνδεση με το Περιεχόμενό μας


Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

1. Κυβερνητικές υπηρεσίες, 2. Μηχανές αναζήτησης, 3. Ειδησεογραφικοί οργανισμοί, 4. Οι διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων μπορούν να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που υπερσυνδέονται με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων, 5. Διαπιστευμένες επιχειρήσεις, εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φιλανθρωπικών εμπορικών κέντρων και φιλανθρωπικών ομάδων συγκέντρωσης κεφαλαίων που ενδέχεται να μην υπερσυνδέονται με τον ιστότοπό μας.

Οι οργανισμοί αυτοί ενδέχεται να συνδεθούν με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες ιστοτόπου, εφόσον ο υπερσύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός, (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του και, (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Ενδέχεται να εξετάζουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

1. Κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές ή/και τις επιχειρήσεις, 2. Τοποθεσίες κοινότητας dot.com, 3. Ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα, 4. Διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων, 5. Διαδικτυακές πύλες, 6. Λογιστικά, νομικά και συμβουλευτικά γραφεία, 7. Εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικοί σύλλογοι.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι: (α) ο υπερσύνδεσμος δεν θα μας έκανε να φαινόμαστε δυσμενείς για τον εαυτό μας ή για τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας, (β) ο οργανισμός δεν έχει κανένα αρνητικό αρχείο μαζί μας, (γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα της υπερσύνδεσης αντισταθμίζει την απουσία της ΜΙΑ1 και, (δ) ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών πόρων.

Οι οργανισμοί αυτοί ενδέχεται να συνδεθούν με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες ιστοτόπου, εφόσον ο υπερσύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός, (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεόμενου μέρους και των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του και, (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στη ΜΙΑ1. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τυχόν διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε τον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στις οποίες θα θέλατε να υπερσυνδέσετε. Συνήθως απαντάμε εντός 2-3 εβδομάδων.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδέσουν τον ιστότοπό μας ως εξής:

1. Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας, 2. Με τη χρήση του URL με το οποίο συνδέεται, 3. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστότοπου μας με τον οποίο είναι συνδεδεμένη με την οποία έχει νόημα εντός του πλαισίου και της μορφής περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.

Δεν θα επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου της ΜΙΑ1 ή άλλου καλλιτεχνικού έργου για τη υπερσύνδεση χωρίς άδεια χρήσης εμπορικού σήματος.

iFrames (Πλαίσια)


Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια που περιέχουν την ιστοσελίδα μας, τα οποία αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση της ιστοσελίδας μας.

Ευθύνη Περιεχομένου


Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε έναντι όλων των αξιώσεων που εμφανίζονται στον ιστότοπό σας. Κανένας υπερσύνδεσμος δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευθεί ως συκοφαντικός, άσεμνος ή εγκληματικός ή που παραβιάζει με κάθε τρόπο ή υποστηρίζει την παραβίαση ή άλλη παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

Επιφύλαξη Δικαιωμάτων


Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους υπερσυνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο υπερσύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας. Εγκρίνετε την άμεση κατάργηση όλων των υπερσυνδέσμων προς τον ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Με τη συνεχή σύνδεση με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση Υπερσυνδέσμων από την Ιστοσελίδα μας


Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε αιτήματα για την κατάργηση υπερσυνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε ή να απαντήσουμε απευθείας σε εσάς.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους, ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο διατηρείται ενημερωμένο.

Αποποίηση Ευθύνης


Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση του. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθύνης δεν θα:

1. Περιορίσει ή θα αποκλείσει την ευθύνη μας ή τη δική σας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό, 2. Περιορίσει ή θα αποκλείσει την ευθύνη μας ή τη δική σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση. 3. Περιορίσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, 4. Εξαιρέσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που ενδέχεται να μην εξαιρεθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα ενότητα και αλλού στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο και, (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των ευθυνών που προκύπτουν από σύμβαση, σε αδικοπραξία και για παράβαση του εκ του νόμου υποχρέωσης.

Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του ιστότοπου παρέχονται δωρεάν, δεν θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.