Πολιτική Επιστροφών

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 26 Απριλίου 2022

Σας ευχαριστούμε για τις αγορές σας στη ΜΙΑ1.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με κάποια αγορά, σας προσκαλούμε να διαβάσετε την πολιτική μας σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων και προϊόντων.

Οι παρακάτω όροι ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράσατε από εμας.


Ερμηνείες και Ορισμοί

Ερμηνείες


Οι λέξεις των οποίων το αρχικό γράμμα είναι κεφαλαίο έχουν σημασίες που ορίζονται υπό τις ακόλουθες συνθήκες. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια σημασία ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής επιστροφών:

1. Η εταιρεία που αναφέρεται είτε ως "Εμείς", είτε "Η δική μας" στην παρούσα Συμφωνία, αναφέρεται στη ΜΙΑ1, Καπετάν Φούφα 32, 50200 Πτολεμαΐδα.

2. Τα "αγαθά" αναφέρονται στα είδη που προσφέρονται προς πώληση στις Υπηρεσίες.

3. Με τον όρο "παραγγελίες" αναφερόμαστε σε ένα αίτημα από εσάς να αγοράσετε αγαθά από εμάς.

4. Η "υπηρεσία" αναφέρεται στον ιστότοπο.

5. Ο "ιστότοπος" αναφέρεται στh MIA1, η ιστοσελίδα της οποία είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση https://mia1.gr.

6. Με τον όρο "εσείς" εννοούμε το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία ή την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το άτομο αυτό έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.


Δικαιώματα Ακύρωσης Παραγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός 12 ωρών, εφόσον μας αναφέρετε το λόγο.

Η προθεσμία για την ακύρωση μιας παραγγελίας είναι 3 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία παραλάβατε τα αγαθά ή κατά την οποία ένα τρίτο μέρος που έχετε ορίσει, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, θα αναλάβει το προϊόν που παραδόθηκε.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά της ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας μέσω μιας σαφούς δήλωσης. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας:


Μέσω e-mail: support@mia1.gr

Θα σας επιστρέψουμε το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων που επιστράφηκαν. Θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε εσείς για την παραγγελία.


Προϋποθέσεις Επιστροφών

Προκειμένου τα προϊόντα να είναι επιλέξιμα για επιστροφή, βεβαιωθείτε ότι:

1. Τα προϊόντα αγοράστηκαν τις τελευταίες 3 ημέρες.

Τα ακόλουθα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν:

1. Τα αγαθά που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και είναι σαφώς εξατομικευμένα.

2. Τα αγαθά που σύμφωνα με τη φύση τους δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή, φθείρονται γρήγορα ή όταν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει.

3. Τα αγαθά που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας και αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.

4. Τα αγαθά τα οποία, μετά την παράδοση, ανάλογα με τη φύση τους, αναμειγνύονται άρρηκτα με άλλα είδη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή οποιουδήποτε εμπορεύματος δεν πληροί τους παραπάνω όρους επιστροφής κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Μόνο τα αγαθά σε κανονικές τιμές μπορούν να επιστραφούν. Δυστυχώς, τα προϊόντα σε προσφορά δεν μπορούν να επιστραφούν. Η εξαίρεση αυτή ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς εάν δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιστροφή Προϊόντων


Είστε υπεύθυνοι για το κόστος και τον κίνδυνο της επιστροφής των αγαθών προς εμάς, θα επιβαρυνθείτε εσείς τη χρέωση courier. Θα πρέπει να στείλετε τα αγαθά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΜΙΑ1, Καπετάν Φούφα 32, 50200 Πτολεμαΐδα

Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τα αγαθά που έχουν υποστεί ζημιά ή χάνονται κατά την αποστολή επιστροφής. Επομένως, συνιστούμε μια ασφαλισμένη και ανιχνεύσιμη υπηρεσία μεταφοράς. Δεν μπορούμε να εκδώσουμε επιστροφή χρημάτων χωρίς την πραγματική παραλαβή των αγαθών ή την απόδειξη της παραλαβής επιστροφής παράδοσης.

Επικοινωνήστε Μαζί μας


Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική επιστροφών και επιστροφών χρημάτων, επικοινωνήστε μαζί μας:

Μέσω e-mail: support@mia1.gr